Materiály

Víme, že pro zachování pevného zdraví se musíme starat stejně jako o sebe tak o své okolí. Při výrobě zubních kartáčků CURANATURA dáváme nejvyšší důraz na zodpovědný přístup k životnímu prostředí a trvale udržitelné společnosti.

Proto jsme při volbě materiálů pro naše kartáčky postupovali podle ověřených vědeckých důkazů, ale vždy v souladu s dobrým svědomím a přesvědčením. Každá část kartáčku CURANATURA je vybírána podle těchto kritérií jako nejlepší z nejlepších možností. Podařilo se nám vytvořit zodpovědný ekologický kartáček, který je vyroben z BAMBUSU (ručka kartáčku, štětinky na kartáčku Curanatura BAMBOO, Curanatura JUNIOR a Curanatura CARBON), NYLONU 4 (štětinky na kartáčku Curanatura HEALTH) a recyklovaného. Použité materiály jsou BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ. Bambusové a papírové části jsou 100% přírodní materiály a prestižní vědecké studie dokazují možnost kompostování nylonu 4 v půdě a kompostu, kde vzorek nylonu 4 v milimetrové tloušťce (štětinky našich kartáčků mají maximálně 0,15 mm) byl plně mikrobiologicky rozložen. . Výhody a ekologické přednosti námi použitých materiálů jsou následující:

— BAMBUS —
Velká část našich kartáčků (v případě Curanatura BAMBOO, JUNIOR A CARBON celý kartáček) je vyrobena z bambusu. Konkrétní rukojeť z bambusových vláken a štětinky z bambusové celulózy. Bambus je již dlouho považován za nejekologičtější materiál pro průmyslovou výrobu, ať už textilií, vláken nebo celulózy. Téměř celá produkce bambusu na světě pochází od společnosti Chemická vlákna Hebei Jigao a je pěstována na kontrolované plantáži při dodržení mezinárodních standardů pro označení Organic (BIO) = 100% přirozený růst pro každý bambus bez jakýchkoli chemických pesticidů. Firma vlastní certifikaci Oeko-Tex 100, takže je pravidelně testována a zaručena absence jakýchkoli stop chemikálií, které mohou způsobovat hrozbu pro lidské zdraví.

BAMBUS JE POVAŽOVÁN ZA JEDNU Z NEJEKOLOGICKĚJŠÍCH PRŮMYSLOVÉ VYUŽÍVANÝCH ROSTLIN!

— EKOLOGICKÉ VÝHODY BAMBUSU —  

— RYCHLÝ ROST —  

Bambus je považován za nejrychleji rostoucí dřevitou rostlinu na světě! V Japonsku naměřili rychlost růstu bambusu až jeden metr za den. Existuje až 1600 různých druhů bambusů, které rostou od studených kopcovitých až po teplá tropická stanoviště. Například v Číně tvoří průmyslově zpracovatelný MOSO bambus až 2% lesního porostu v zemi a tím zároveň plní důležitou roli v životním prostředí.

Od prvního klíčku do plné výšky trvá bambusu pouhých 10 týdnů a dospělosti dosahuje ve 3-5 roce. Bambus je těžen bez potřeby jakéhokoliv zásahu do okolního prostředí. Jelikož patří mezi trávy, po seříznutí regeneruje přesně jako trávník – bez potřeby opětovné výsazby. A co víc, pravidelné stříhání stonků je pro rostlinu zdravé a vede k výraznému oživení růstu.

— VYSOKÝ VÝNOS —
Ve světě, kde je třeba hledět na využití každého metru půdy, nabízí bambus mnoho předností. Je z něj možné vyrobit jídlo, textilii či přístřešek a proto se díky jeho jednoduchému a rychlému růstu stává dlouhodobě udržitelnou a ekologicky i ekonomicky efektivní volbou. Bambus vytváří velmi hustý porost, a proto nemá velké požadavky na rozsáhlost vysazeného území. Výnos bambusu se pohybuje až kolem 60 tun na hektar, více než u většiny stromů (kolem 20 tun na hektar) a daleko před výnosem bavlny (1-2 tuny na hektar). A to vše z rostliny, kterou není třeba opětovně vysazovat a vyžaduje minimální péči.

— SNIŽOVÁNÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ —
Produkce sklenníkových plynů a snižování kapcit na jejich odbourávání patří mezi často diskutované enviromentální otázky. Jedním z řešení této situace je vysadba stromů a lesů pro zvýšení absorbce CO2. Bambus je znám tím, že jeho schopnost produkce a uvolňování kyslíku do atmosféry je vyšší než je běžné pro srovnatelné množství stromů. Spolu s vysokou hustotou bambusového porostu je bambusový les tak schopen zpracovat až 4 krát více oxidu uhličitého než mladý les (zhruba 62 tun/hektar/rok oproti 15 tunám).

— SPOMALENÍ ODLESŇOVÁNÍ —  

U většiny průmyslově pěstovaných stromů je třeba při sklizni úplně zničit porost, což má za následek degradaci a zvětrávání užívané půdy – způsobené neustálou potřebou vykořeňovat a nově zakořeňovat nové rostliny. S následným opracováním půdy souvisí i vypuštění značného množství CO2 do atmosféry. Bambusové plantáže díky selektivnímu sběru nevyžadují zničení porostu a po sklizni je nový výhonek vhodný pro opětovný sběr již do jednoho roku. Navíc díky rozsáhlému kořenovému systému přispívá bambus k masivnímu zpevňování půdy a zabraňuje tak půdní erozi.

— EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ VODY —
Efektivnost zpracování vody bambusu je mnohem vyšší než u stromů nebo jiných zemědělských plodin. Díky tomu je bambus schpný prosperovat i při suchách, povodních či vysokých teplotách. Navíc, jen velmi malé množství bambusových plantáží je uměle zavlažováno – narozdíl například od bavlny, která je známá jako žíznivá plodina.

— BIOROZLOŽITELNOST —
Jako přírodní produkt odvozený přímo z rostlinné celulózy je bambusové vlákno biologicky rozložitelné mikroorganismy v půdě a slunečním světlem. Po ukončení životního cyklu, může být bambusový produkt plně ekologicky kompostován.

— ŽÁDNÉ PESTICIDY ANI HNOJIVA —
Ve světě se ročně vyskytne 1 až 5 MILIONY případů otravy pesticidy. Obrovská výhoda používání bambusu jako průmyslové plodiny je v tom, že k jeho pěstování není třeba používat žádné pesticidy ani hnojiva. Bambus totiž přirozeně obsahuje antimikrobiální látku zvanou bambusový kun, která mu poskytuje přirozenou ochranu před škůdci a plísněmi.

— NYLON 4 —
Výsledky prestižních japonských studií potvrdily, že námi použitý materiál, nylon 4, je snadno rozložitelný v přírodě. Nylon 4 byl v použité směsi kompletně rozložen za 4 měsíce. Nylon je vysloveně preferovaný materiál pro štětinky zubního kartáčku podle standardů Sympozia dentální hygieny. Právě tento typ nylonu tedy činí zubní kartáček CURANATURA HEALTH tou zdravou volbou.

— PAPÍR —
Ne pokřídovaný ani poplastovaný, jak se stalo zvykem u pseudo “ekologických” produktů nové doby, ale ČISTÝ Recyklovaný papír je tou nejzelenější volbou, kterou jsme pro obaly našich kartáčků mohli zvolit. Obal obsahuje množství informací o kartáčcích CURANATURA, dá se znovu použít k uschování kartáčku nebo libovolného malého předmětu a pokud už pro něj nemáte využití, jednoduše jej můžete vložit do tříděného odpadu. Tento materiál je zároveň naším odkazem pro naši planetu – záleží nám na svém okolí a na světě, který připravujeme pro své děti.

— ABSENCE BARVIV–
Naše kartáčky jsou tím, co o nich píšeme. Nevynecháváme žádnou část. Jsou maximálně přírodní. Proto na jejich držadlech, ani ve štětinách nenajdete žádná chemická barviva, která by lákala na jejich zářivé barvy. Na nic si nehrají. Prostě jsou zdravé a přirozené.