Publikováno

Сегодня мы расширяемся еще одним дополнением, которое выводит уход за телом на новый уровень. Мы представляем на словацкий рынок новую натуральную пищевую добавку BIO из Aloe Arborescens, один из старейших и наиболее эффективных натуральных препаратов в мире, используемых человеком, помогающий укрепить естественную иммунную систему, предотвращающий и поддерживающий лечение многих легких и серьезные заболевания. Он содержит в несколько раз более высокие и сбалансированные концентрации необходимых витаминов, минералов, аминокислот, важных ферментов и других дополнительных веществ, чем всем известное Алоэ Барбаденсис (Вера), и поэтому является огромным и функциональным помощником в поддержании и восстановлении крепкого здоровья.

С 2013 года мы предлагаем и совершенствуем наше предложение здорового натурального ухода за телом. Наша история началась с самых полезных зубных щеток Curanatura, к которым мы постепенно добавляли и дополняли полный ассортимент средств гигиены полости рта, щеток, межзубных ершиков, зубочисток и натуральных ватных палочек Curanatura.

Мы добавили самые полезные и вкусные жевательные конфеты Jack N’ Jill для детей и взрослых, здоровые, натуральные и безопасные добавки для гигиены полости рта для самых маленьких и натуральную косметику для тела Bathtime от Jack N Jill.

Publikováno

Heute erweitern wir unser Angebot um eine weitere Ergänzung, die die Körperpflege auf ein neues Niveau hebt. Wir führen auf dem slowakischen Markt ein neues natürliches BIO-Nahrungsergänzungsmittel aus Aloe Arborescens ein, eines der ältesten und wirksamsten natürlichen Präparate der Welt, das vom Menschen verwendet wird. Es hilft, das natürliche Immunsystem zu stärken, verhindert und unterstützt die Behandlung vieler leichter und leichter Krankheiten ernsthafte Krankheiten. Sie enthält um ein Vielfaches höhere und ausgewogenere Konzentrationen der notwendigen Vitamine, Mineralien, Aminosäuren, wichtigen Enzyme und anderer Zusatzstoffe als die bekannte Aloe Barbadensis (Vera) und ist daher ein großer und funktioneller Helfer bei der Erhaltung und Wiederherstellung einer soliden Gesundheit.

Seit 2013 bieten und verbessern wir unser Angebot an gesunder, natürlicher Körperpflege. Unsere Geschichte begann mit den gesündesten Curanatura-Zahnbürsten, zu denen wir nach und nach das komplette Angebot an Zahnhygiene, Bürsten, Interdentalbürsten, Zahnstochern und natürlichen Curanatura-Wattestäbchen hinzufügten und ergänzten.

Wir haben die gesündesten und leckersten Gummibärchen von Jack N’ Jill für Kinder und Erwachsene, gesunde, natürliche und sichere Nahrungsergänzungsmittel für die Mundhygiene für die ganz Kleinen und natürliche Badekosmetik für den Körper von Jack N Jill hinzugefügt.

Publikováno

Dnes se rozrůstáme o další přírůstek, který posouvá péči o tělo na novou úroveň. Na Slovenský trh uvádíme nový přírodní BIO výživový doplněk z Aloe Arborescens, jeden z nejstarších lidmi používaných a nejefektivnějších přírodních přípravků na světě, pomáhajících při posílení přirozeného imunitního systému, prevenci a podpoře léčby mnoha lehkých i vážných onemocnění. Obsahuje několikanásobně vyšší a vyváženější koncentrace potřebných vitamínů, minerálů, aminokyselin, důležitých enzymů a dalších doplňkových látek, jak známo Aloe Barbadensis (Vera) a je proto obrovským a funkčním pomocníkem při udržování a znovunabývání pevného zdraví.

Již od roku 2013 pro vás nabízíme a vylepšujeme nabídku zdravé přírodní péče o tělo. Náš příběh začal nejzdravějšími zubními kartáčky Curanatura, ke kterým jsme postupně přidávali a doplňovali kompletní nabídku zubní hygieny, kartáčky, mezizubní kartáčky, zubní šabličky, přírodní vatové tyčinky Curanatura.

Přidali jsme nejzdravější a nejchutnější pastičky Jack N’ Jill pro děti i dospělé, zdravé, přírodní a bezpečné doplňky ústní hygieny pro naprosto nejmenší a přírodní tělovou kosmetiku Bathtime od Jack N’ Jill.

Již od roku 2013 pro vás nabízíme a vylepšujeme nabídku zdravé přírodní péče o tělo. Náš příběh začal nejzdravějšími zubními kartáčky Curanatura, ke kterým jsme postupně přidávali a doplňovali kompletní nabídku zubní hygieny, kartáčky, mezizubní kartáčky, zubní šabličky, přírodní vatové tyčinky Curanatura.

Přidali jsme nejzdravější a nejchutnější pastičky Jack N’ Jill pro děti i dospělé, zdravé, přírodní a bezpečné doplňky ústní hygieny pro naprosto nejmenší a přírodní tělovou kosmetiku Bathtime od Jack N’ Jill.

Curanatura
Publikováno

Dnes sa rozrastáme o ďalší prírastok, ktorý posúva starostlivosť o telo na novú úroveň. Na Slovenský trh uvádzame nový prírodný BIO výživový doplnok z Aloe Arborescens, jeden z najstarších ľuďmi používaných a najefektívnejších prírodných prípravkov na svete, pomáhajúcich pri posilnení prirodzeného imunitného systému, prevencii a podpore liečby mnohých ľahkých aj vážnych ochorení. Obsahuje niekoľkonásobne vyššie a vyváženejšie koncentrácie potrebných vitamínov, minerálov, aminokyselín, dôležých enzýmov a ďalších doplnkových látok, ako známe Aloe Barbadensis (Vera) a je preto obrovským a funkčným pomocníkom pri udržiavaní a znovunadobúdaní pevného zdravia.

Už od roku 2013 pre Vás ponúkame a vylepšujeme ponuku zdravej prírodnej starostlivosti o telo. Náš príbeh začal najzdravšími zubnými kefkami Curanatura, ku ktorým sme postupne pridávali a dopĺňali kompletnú ponuku zubnej hygieny, kefky, medzizubné kefky, zubné šabličky, prírodné vatové tyčinky Curanatura.

Pridali sme najzdravšie a najchutnejšie pastičky Jack N’ Jill pre deti aj dospelých, zdravé, prírodné a bezpečné doplnky ústnej hygieny pre úplne nejmenších a prírodnú telovú kozmetiku Bathtime od Jack N Jill.

Curanatura

Publikováno

Dnes sa rozrastáme o ďalší prírastok, ktorý posúva starostlivosť o telo na novú úroveň. Na Slovenský trh uvádzame nový prírodný BIO výživový doplnok z Aloe Arborescens, jeden z najstarších ľuďmi používaných a najefektívnejších prírodných prípravkov na svete, pomáhajúcich pri posilnení prirodzeného imunitného systému, prevencii a podpore liečby mnohých ľahkých aj vážnych ochorení. Obsahuje niekoľkonásobne vyššie a vyváženejšie koncentrácie potrebných vitamínov, minerálov, aminokyselín, dôležých enzýmov a ďalších doplnkových látok, ako známe Aloe Barbadensis (Vera) a je preto obrovským a funkčným pomocníkom pri udržiavaní a znovunadobúdaní pevného zdravia.

Už od roku 2013 pre Vás ponúkame a vylepšujeme ponuku zdravej prírodnej starostlivosti o telo. Náš príbeh začal najzdravšími zubnými kefkami Curanatura, ku ktorým sme postupne pridávali a dopĺňali kompletnú ponuku zubnej hygieny, kefky, medzizubné kefky, zubné šabličky, prírodné vatové tyčinky Curanatura.

Pridali sme najzdravšie a najchutnejšie pastičky Jack N’ Jill pre deti aj dospelých, zdravé, prírodné a bezpečné doplnky ústnej hygieny pre úplne nejmenších a prírodnú telovú kozmetiku Bathtime od Jack N Jill.

Curanatura

Publikováno

Dnes sa rozrastáme o ďalší prírastok, ktorý posúva starostlivosť o telo na novú úroveň. Na Slovenský trh uvádzame nový prírodný BIO výživový doplnok z Aloe Arborescens, jeden z najstarších ľuďmi používaných a najefektívnejších prírodných prípravkov na svete, pomáhajúcich pri posilnení prirodzeného imunitného systému, prevencii a podpore liečby mnohých ľahkých aj vážnych ochorení. Obsahuje niekoľkonásobne vyššie a vyváženejšie koncentrácie potrebných vitamínov, minerálov, aminokyselín, dôležých enzýmov a ďalších doplnkových látok, ako známe Aloe Barbadensis (Vera) a je preto obrovským a funkčným pomocníkom pri udržiavaní a znovunadobúdaní pevného zdravia.

Už od roku 2013 pre Vás ponúkame a vylepšujeme ponuku zdravej prírodnej starostlivosti o telo. Náš príbeh začal najzdravšími zubnými kefkami Curanatura, ku ktorým sme postupne pridávali a dopĺňali kompletnú ponuku zubnej hygieny, kefky, medzizubné kefky, zubné šabličky, prírodné vatové tyčinky Curanatura.

Pridali sme najzdravšie a najchutnejšie pastičky Jack N’ Jill pre deti aj dospelých, zdravé, prírodné a bezpečné doplnky ústnej hygieny pre úplne nejmenších a prírodnú telovú kozmetiku Bathtime od Jack N Jill.

Curanatura

Publikováno

Dnes sa rozrastáme o ďalší prírastok, ktorý posúva starostlivosť o telo na novú úroveň. Na Slovenský trh uvádzame nový prírodný BIO výživový doplnok z Aloe Arborescens, jeden z najstarších ľuďmi používaných a najefektívnejších prírodných prípravkov na svete, pomáhajúcich pri posilnení prirodzeného imunitného systému, prevencii a podpore liečby mnohých ľahkých aj vážnych ochorení. Obsahuje niekoľkonásobne vyššie a vyváženejšie koncentrácie potrebných vitamínov, minerálov, aminokyselín, dôležých enzýmov a ďalších doplnkových látok, ako známe Aloe Barbadensis (Vera) a je preto obrovským a funkčným pomocníkom pri udržiavaní a znovunadobúdaní pevného zdravia.

Už od roku 2013 pre Vás ponúkame a vylepšujeme ponuku zdravej prírodnej starostlivosti o telo. Náš príbeh začal najzdravšími zubnými kefkami Curanatura, ku ktorým sme postupne pridávali a dopĺňali kompletnú ponuku zubnej hygieny, kefky, medzizubné kefky, zubné šabličky, prírodné vatové tyčinky Curanatura.

Pridali sme najzdravšie a najchutnejšie pastičky Jack N’ Jill pre deti aj dospelých, zdravé, prírodné a bezpečné doplnky ústnej hygieny pre úplne nejmenších a prírodnú telovú kozmetiku Bathtime od Jack N Jill.

Curanatura

Publikováno

Dnes sa rozrastáme o ďalší prírastok, ktorý posúva starostlivosť o telo na novú úroveň. Na Slovenský trh uvádzame nový prírodný BIO výživový doplnok z Aloe Arborescens, jeden z najstarších ľuďmi používaných a najefektívnejších prírodných prípravkov na svete, pomáhajúcich pri posilnení prirodzeného imunitného systému, prevencii a podpore liečby mnohých ľahkých aj vážnych ochorení. Obsahuje niekoľkonásobne vyššie a vyváženejšie koncentrácie potrebných vitamínov, minerálov, aminokyselín, dôležých enzýmov a ďalších doplnkových látok, ako známe Aloe Barbadensis (Vera) a je preto obrovským a funkčným pomocníkom pri udržiavaní a znovunadobúdaní pevného zdravia.

Už od roku 2013 pre Vás ponúkame a vylepšujeme ponuku zdravej prírodnej starostlivosti o telo. Náš príbeh začal najzdravšími zubnými kefkami Curanatura, ku ktorým sme postupne pridávali a dopĺňali kompletnú ponuku zubnej hygieny, kefky, medzizubné kefky, zubné šabličky, prírodné vatové tyčinky Curanatura.

Pridali sme najzdravšie a najchutnejšie pastičky Jack N’ Jill pre deti aj dospelých, zdravé, prírodné a bezpečné doplnky ústnej hygieny pre úplne nejmenších a prírodnú telovú kozmetiku Bathtime od Jack N Jill.

Curanatura